HVBguiden.se

Placeringshjälp och Söktjänst över HVB hem. 

LSSguiden.se

Placeringshjälp och söktjänst över LSS/SoL verksamheter. 

HVB/LSS dagarna

Kunskap och inspiration för dig som arbetar inom socialtjänsten